Współpraca

Naszą ofertę współpracy kierujemy do klientów instytucjonalnych, jak i biznesowych, gotowych podjąć z nami współpracę projektową oraz handlową. Naszym celem jest promocja samochodów elektrycznych i ich sprzedaż. Zachęcamy również do współpracy instalatorów oraz podmioty, które chciałyby  zaangażować się w budowę i rozwój sieci terminali ładowania.

Celem współpracy jest wdrażanie najnowszych technologii i rozwój rynku pojazdów elektrycznych. Stawiamy sobie za cel wykorzystywanie coraz doskonalszych źródeł energii, udoskonalanie sposobu konwersji oraz podnoszenie efektywności energetycznej w samochodach osobowych i ciężarowych, a także innych pojazdach na zlecenie naszych klientów.

Naszymi klientami strategicznymi są podmioty zainteresowane kompleksową konwersją flot samochodów osobowych i ciężarowych. Podyktowane jest to dążeniem do uzyskania jak najkorzystniejszej ceny jednostkowej, zawartej w kontrakcie klienta, w wyniku lepszego rozłożenia kosztów stałych.

Mając na uwadze kreowanie przyjaznego otoczenia i niezbędnej infrastruktury dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, Spółka funkcjonuje w Klastrze Green Cars. Podkreślamy znaczenie odnawialnych źródeł energii, zasilających na dużą skalę inteligentne sieci i rozproszone punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Promujemy wszelkie formy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia słoneczna, energia wiatru czy biogaz (dla ogniw paliwowych), zwracając przy tym uwagę na ochronę środowiska i recykling wykorzystywanych materiałów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia  formularza zgłoszeniowego.