Strona główna

O nas

W ostatnim okresie firma Green Convert Sp. z o.o. przeprowadziła dla Spółki ENERGA Operator kompletną konwersję dziewięciu samochodów marki Fiat Panda na samochody elektryczne. Proces konwersji został wykonany przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych.

więcej

 

 


 

Strategicznym celem spółki Green Convert jest zajęcie czołowej pozycji na rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Wdrażamy na polski rynek najnowsze technologie w zakresie rozwoju pojazdów elektrycznych. Nasza aktywność skupia się na czterech podstawowych działaniach:

  • Konwersja pojazdów z napędem spalinowym na elektryczny,
  • Sprzedaż samochodów elektrycznych,
  • Tworzenie krajowej sieci konwersji pojazdów,
  • Wdrażanie najnowszych technologii przy współpracy z innowacyjnymi podmiotami.

Silniki spalinowe znacząco zanieczyszczają środowisko poprzez emisję dwutlenku węgla i toksycznych związków chemicznych do atmosfery. Dlatego też stopniowe zastępowanie tradycyjnych pojazdów efektywniejszymi alternatywami jest wspierane także przez działania prawne. Jedną z najważniejszych przyjętych w ostatnich latach regulacji w tym zakresie jest dyrektywa 2009/28/WE, wprowadzona w życie przez Parlament Europejski 23 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z jej założeniami, do 2020 roku na terenie Unii Europejskiej 20% finalnie produkowanej energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł, ponadto o 20% ma zmaleć całkowite zużycie energii i o tyle samo spaść emisja gazów cieplarnianych. Ostatecznym potwierdzeniem trafności strategii spółki jest wyraźnie rosnąca świadomość ekologiczna polskiego odbiorcy.

Nie bez znaczenia jest również postęp technologiczny. Dzisiejsze rozwiązania pozwalają na magazynowanie w baterii o masie około 300 kg nawet 100 kWh energii, co w przypadku 50 kilogramowej baterii pozwala pokonać trasę 160 km bez ładowania.

Zdajemy sobie sprawę, że rozpowszechnienie pojazdów o napędzie elektrycznym na naszym rynku wymaga jednoczesnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, (które są niezbędne do zasilania inteligentnych sieci ładowania na dużą skalę) i stworzenia gęstej sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Jesteśmy przekonani, że oferując klientom nasze produkty i usługi, przyczyniamy się do upowszechniania korzyści płynących z rozwoju rynku pojazdów elektrycznych oraz źródeł energii odnawialnej w Polsce.